EUTechAward

Voor scholen

Dit jaar mogen 35 scholen, verdeeld over de drie landen van de Euregio Maas-Rijn, kosteloos deelnemen aan dit project.

Omdat techniek grenzeloos is en het in drie talen communiceren niet zo gemakkelijk is, wordt gekozen voor Engels als voertaal mede gebaseerd op de ervaring uit de voorgaande edities.

 

Create your solution

 

Het project start met een innovatie-les. Hiervoor komt een team gastdocenten naar uw school. Zij gaan de leerlingen assisteren bij het bedenken van  innovatieve ideeën. Deze ideeën zullen hedendaagse (maatschappelijke) problemen oplossen. Dit mogen kleine problemen (zoals het terugvinden van verloren sleutels) en grote problemen zijn (bijvoorbeeld duurzamere bronnen gebruiken voor vervoersmiddelen). Doordat leerlingen de ideeën zelf mogen bedenken, sluit het goed aan op hun belevingswereld.

 

Dit jaar staat het thema Sport en Techniek centraal onderverdeeld naar de volgende onderwerpen:

1.
Meten en waarnemen

2.
Sporten met een handicap

3.

Kleding en voeding in de sport

4.
Sportieve prestatieverbetering 

Gedurende de les maken de leerlingen een beshrijving en een schets van hun uitvindingen, melden ze hun profiel aan op de website en maken ze bij voorkeur een kort filmpje waarin ze hun ideeën pitchen. Deze materialen gaan de leerlingen vervolgens gebruiken om stemmen te werven.

 

Prove your skills

Van elke regio mogen de bedenkers van de uitvinding met de meeste stemmen met hun hele klas naar het finale event in het Continium te Kerkrade.  Dit event bestaat uit diverse workshops en een techniekquiz. De workshops worden door een internationale jury beoordeeld en deze beoordeling wordt meegewogen met de scores van de techniekquiz. De winnende school krijgt een award en een geldprijs van € 1.000,- mee naar huis.

 

Make it happen

Deze vijf winnende uitvindingen uit “Create your solution” krijgen in het natraject de gelegenheid om hun uitvinding onder begeleiding van designers en ingenieurs uit te werken tot een prototype. In dit onderdeel komt ook de Euregionale samenwerking aan de orde en het (technisch) communiceren in Engels.

Met de Euregional Technology Award willen wij leerlingen het proces laten doorlopen van het signaleren van problemen, het bedenken van oplossingen tot aan het in produceren van een prototype. Als beloning zullen deze prototypes op de website een heuse virtuele expositie krijgen.

 

Nadere informatie

Wilt u meer informatie hebben over de Euregional Technology Award en/of deelname, neem dan contact met ons op via info@eutechaward.nl .