EUTechAward

Virtuele Expositie 2019

Virtuele Expositie winnaars 2019

Team: Waterenergie

School: Raayland College, Venray (NL)

Idee

In waterleidingen wordt er al water rondgepompt. Uit dat stromende water kun je energie halen door een rad in die waterleidingen te plaatsen. Door het draaien van dat rad wat verbonden is met een soort van dynamo wek je energie op die de energie van het rondpompen wat het water compenseert en waar je zelfs energie aan overhoudt.

Voorstel

Jullie hebben een idee bedacht om uit waterleidingen stroom op te wekken door middel van een rad in de leiding. Vandaag gaan jullie hier een prototype van maken. Voor jullie idee is het belangrijk om het publiek te laten zien hoe het werkt en wat de onderdelen zijn. Daarom is het voorstel om een opengewerkte waterleiding te gaan maken.

Als basis krijgen jullie een dikke rioolbuis ter beschikking. Hierin gaan jullie met karton een rad maken. Hiervoor kunnen jullie ook een lasersnijder gebruiken. Hier is dan een ontwerpschets.

Design schets

 

 Resultaat

 

 Team: Coole koelbox

School: Mosa RT Maaseik (B)

Idee

Ons idee is om een koelbox te maken op zonne-energie. We gebruiken de koelbox sowieso altijd als de zon schijnt.

Voorstel

Jullie hebben een idee bedacht om met zonne-energie een koelbox van energie te voorzien. Vandaag gaan jullie hier een prototype van maken. Als uitgangspunt krijgen jullie een eclectische koelbox en een zonnepaneel. Aan jullie de taak om hier één product van te maken

Jullie prototype gaat bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Een koelbox, die jullie een eigen draai gaan geven
  • Een zonnepaneel

De koelbox en het zonnepaneel zijn op elkaar afgestemd. Om jullie prototype te maken gaan jullie het 12V zonnepaneel aansluiten op de auto-stekker van de koelbox. Als jullie dat hebben gedan, zullen jullie een manier moeten bedenken om het zonnepaneel op een mooie manier in de koelbox te verwerken. Let er op dat als je gaten maakt in de buitenkant van de koelbox dit ten koste gaat van die isolatie! De koelbox zal dan minder goed koelen. Hebben jullie al ideeën over welke kleur en vorm de koelbox moeten krijgen? Vandaag gaan jullie je ideeën werkelijkheid maken. Je kunt karton of triplex gebruiken.

Design schets

 

 Resultaat

 

Team: Less Smoke

School: Goethe Gymnasium Stolberg (D)

Idea

You build a huge box, plant many trees and plants in it and let the smoke inside of the box, so the trees/plants can clean the smoke and turn it into clean air which you can release again.

Proposal

Your idea is a box in which plant can clear polluted air. The plant function as a filter. Today you will be making a prototype of your idea. Since your idea is a matter of large scale, you will make a scale model today. The proposal is to make a small (30cm x 30cm x 30cm) box made out of plexiglass. This is a transparent material that you can use for the outer layer of the box. The material would have to be mounted on to a frame, which you can make out of wood.

You can fill the box with plants. Think about the following parts: Where will the ait be going in, and where does it come from? Is it coming from a factory? From a building, from a highway tunnel? And how will you pump the air out? And how long do you think the air should stay inside?

Also for mounting the plexiglass to the wooden frame, you will need screws. Because the plexiglass is very fragile, you will need to make pre-cut holes when you cut the material in the laser cutter. Ask help from the SPARK Techlab personnel with the laser cutting. Underneath you will find a drawing that will help you with making your prototype. You will receive some model plants that you can put inside the box when you are finished making it.

Design sketch


Result

 

Team: No more leftover

School: College Sainte Veronique Liège (B)

Idea

An application that will allow you to calculate the amount of food for a family meal or any type of meal with friends to make sure that there is the correct amount of food (enough but not too much). An application that would allow to calculate according to the age, the gender and the approximate corpulence.

Proposal

Your idea is an app that will help people improve their buying & eating habits. Today you will make a prototype of your idea. The fact that your idea is an app mean that you will be focusing on what’s happening on the phone. There is a lot that the device would have to know in order to give a proper advice. Your prototype will consist of drawings of how the app looks, what functions it has, how the feedback the user receives from the app is presented and a storyboard of the way the app is used.

Important questions to ask yourselves are: At which points does the app need data. What are the user’s needs? How will the device present the advice? What does the app look like?

Underneath your will see a drawing to help you. Start by drawing a contour of a device on the paper. How big is the screen? You may of course enlarge the scale of the device and start filling in the whites!

Design sketch

Result


Team: Balkafval

School: Sophianum Gulpen (NL)

Idee

Ons idee is om zwerfafval in beken met metalen balken naar de oever te duwen. Aan de oever staan afvalbakken. In de afvalbakken is een camera. Via de camera kunnen de mensen met een schuifje bepalen in welke uiteindelijke afvalbak het afval komt. Zo kun je ook zwerfafval scheiden.

Voorstel

Jullie hebben een idee bedacht om met drijvende balken afval te scheiden in afvalbakken langs de oever om zo het water schoon te houden. Vandaag gaan jullie hier een prototype van maken. Omdat jullie idee uiteindelijk in beken zou moeten komen, en dus op grote schaal zal zijn, zullen jullie vandaag een schaalmodel gaan maken van zo een beek.

Als basis gaan jullie een landschapje creëren van gaas en papier maché. Dit landschapje kunnen jullie uiteindelijk afwerken met verf, zodat je kunt laten zien waar water is en waar de oevers zijn. Ook zijn de balken en de afvalbakken een onderdeel van jullie idee. Voor de afvalbakken gaan jullie kleine bakjes gebruiken en voor de balken kleine balkjes hout. Omdat de balken moeten kunnen scharnieren moeten ze bevestigd worden aan de ondergrond. Het is dus belangrijk dat aan de onderkant van jullie papier maché landschapje nog een extra houten balkje bevestigd wordt.

Dingen om over na te denken bij het maken van jullie prototype zijn: Hoe worden de bakken leeggemaakt? Hoe gaan mensen de balken bedienen? Om jullie op weg te helpen is hier een schets bijgevoegd.

Design schetsResultaat