EUTechAward

Meld je nu aan
Idea!

De Euregionale economie en onderwijs

De economie in de Euregio is sterk afhankelijk van technische georiënteerde bedrijven.
Deze zelfde Euregio kampt met een groot tekort aan technisch personeel.
Eén van de grote oorzaken van dit tekort is een lage uitstroom van studenten / leerlingen en het vroegtijdig afhaken uit de onderwijsinstellingen. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen b.v:
  • Techniek is onbekend en onbekend maakt onbemind. Ouders, familie en vriendjes hebben een grote invloed op de studiekeuzes van kinderen.
  • Veel docenten hebben weinig affiniteit / kennis over techniek in het dagelijks leven.
  • De technische vooruitgang in de maatschappij gaat veel sneller dan de aanpassingen binnen de onderwijsinstellingen
  • Technische onderwijsvakken worden vaak als oninteressant ervaren
  • Het techniekonderwijs staat te ver weg van de actualiteit van het bedrijfsleven

EUTech

De Stichting Stimu-Leren is de Lead Partner in het grensoverschrijdend project (EUTech) dat als doel heeft om de keuze voor techniekgerichte opleidingen en beroepen bij de jeugd te stimuleren.
Met Euregionale partners, uit Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Duitsland, worden nieuwe lesmethodes, workshops en tools ontwikkeld; deze kunnen door de docenten op een laagdrempelige manier worden toegepast. De producten worden in de Euregionale competitie “EUTech Award” getest. De testresultaten worden door de partners wetenschappelijk beoordeeld en gepubliceerd.
De doelgroepen zijn het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

EUTech Award

De Eutech Award is het onderzoek gedeelte / testfase binnen de EUTech en is opgezet als een Euregional techniekcompetitie voor de deelnemende scholen.
Wij geven gratis technieklessen op de scholen. In groepjes van maximaal 3 personen moeten maatschappelijke problemen vertaald worden naar technische oplossingen. In deze lessen worden de nieuwe lesmethodes toegepast in combinatie met de ontwikkelde tools. Het groepje met het beste idee uit iedere regio komt met de hele klas naar een finale-event. Hier worden de winnaars uit iedere Euregio door middel van ontwikkelde workshops getest op de technische vaardigheden de technische kennis.
De winnende school krijgt een Award mee naar huis en een geldprijs van € 1.000,-.

Aan dit project kunnen scholen deelnemen uit de regio’s Nederlands Limburg, Hasselt, Luik, Eupen en Aken.

Het project EUTech wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met een bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.